Zavolajte nám v pracovné dni na číslo 0907 823 173 alebo napíšte e-mail na info@miripi.sk

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou) na adresu:

KNEZEK SK s.r.o., Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov pre Slovenskú republiku je od 2,- EUR do 6,- EUR (podľa hmotnosti tovaru), pre iné krajiny podľa príslušného cenníka prepravných spoločností dané krajiny.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Pri vrátení tovaru postupujte prosím nasledovne:

  1. Príprava tovaru na zaslanie – tovar musí byť kompletný (napr. oba kusy náušníc, resp. celý set a pod.), vrátane kompletnej dokumentácie (ak bola k tovaru priložená), k tovaru odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe. Tovar odporúčame zabaliť obdobným spôsobom, ako Vám bol doručený (napr. šperky v krabičke a zabezpečené proti nárazom pri preprave), tzn. tovar riadne zabaliť tak, aby nedošlo k jeho prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Do balíku nezabudnite pridať Vaše údaje (meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mail), popr. číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí na bankový účet. Resp. môžete použiť ako prílohu zásielky Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám bol poslaný spolu s potvrdením Vašej objednávky.
  2. Zaslanie – zásielku odošlite na nižšie uvedenú poštovú adresu, akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, odporúčame Vám nás kontaktovať telefonicky na čísle: +421 907 823 173 alebo na e-mailovej adrese info/zavináč/miripi.sk.

KNEZEK SK s.r.o., Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina

Formulár na odstúpenie od zmluvy.doc